Social Icons

LOVE YOTATHAI

ภาพบรรยากาศอบรม การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ( ระดับสูง ) Google Sketchup รุ่นที่ 4 เชียงใหม่ 18-22 มี.ค.56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม
"การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ( ระดับสูง ) Google Sketchup" 
รุ่นที่ 4 วันที่ 18-22 มีนาคม 255
จัดที่โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม คลิกที่นี่

สนใจอบรมรุ่นต่อไปที่  ระยอง
วันที่  3-7 มิถุนายน 2556 
โรงแรมพี. เอ็ม.วาย บีช รีสอร์ท จ.ระยอง
ดูรายละเอียดได้ที่  www.yotathai-training.com/advance-google-sketchup-2555
หรือ โทร เปิ้ล โยธาไทย  0813-282-788