อบรมออนไลน์ วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง

ด้วยโปรแกรม Robot Structural

ปิดรับสมัคร อยู่ระหว่างการปรับปรุง


อบรมออนไลน์ วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง

ด้วยโปรแกรม Robot Structural

โยธาไทย ร่วมกับ Pre Construction ขอเชิญอบรมออนไลน์

หลักสูตร วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม Robot Structural

เรียนตามอัธยาศัย บน Google Classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​


วัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม Robot Structural

- วิเคราะห์ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

- วิเคราะห์ออกแบบโรงงาน โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และคำสั่งอื่น เทคนิคต่างๆ ที่มีเสริมให้ใน Class

วิเคราะห์ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น


ระยะเวลาการสอน 7 ชั่วโมง

เริ่มตั้งแต่โมเดล > ใส่ Load > วิเคราะห์ชิ้นงาน > ออกแบบชิ้นงาน > สรุปรายการคำนวณและปริมาณชิ้นงาน

วิเคราะห์ออกแบบโรงงาน โครงสร้างเหล็ก


ระยะเวลาการสอน 6 ชั่วโมง

เริ่มตั้งแต่โมเดล > ใส่ Load > วิเคราะห์ชิ้นงาน > ออกแบบชิ้นงาน > สรุปรายการคำนวณและปริมาณชิ้นงาน

เนื้อหาที่ทำการสอน

1.การสร้างโมเดลโครงสร้างจากฐานข้อมูลที่มีในโปรแกรม

2.การใส่ Load ข้อมูลต่างๆ ในโมเดลเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้าง

3.การกำหนด Load Combine ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

4.การตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ผลโครงสร้าง

5.การออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและคอนกรีตเสริมเหล็ก

6.การสรุปผลรายการคำนวณ รายการประกอบแบบ ปริมาณชิ้นงานที่ทำการออกแบบ

เรียนผ่าน Google Classroom

เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​

ราคาเพียง 2,675 บาท เท่านั้น (รวม VAT แล้ว)


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร

  • ชื่อ -​ นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรราชการ

  • รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายด้วยมือถือ

  • ที่อยู่ที่ติดต่อได้/ที่อยู่ที่ให้ออกใบเสร็จ (หน่วยงาน อปท. ไม่สามารถเบิกกับต้นสังกัดได้)

  • เบอร์โทร

  • E-mail (gmail เพื่อใช้ google classroom)

  • Line ID


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 2,675 บาท (รวม VAT แล้ว)


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

http://line.me/ti/p/@yotathai


รายชื่อผู้สมัคร