อบรมออนไลน์ การคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบรมออนไลน์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน

อบรมออนไลน์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน

โยธาไทย ขอเชิญอบรมผ่าน Google Classroom

หลักสูตร การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน

เรียนผ่าน google classroom เรียนทบทวนได้ ภายใน 1 ปี​


วัน เวลา ในการอบรมอบรมออนไลน์

เรียนผ่าน Google Classroom สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย


เนื้อหาที่ทำการสอน

 • ภาพรวมระบบการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • การเข้าใช้งานระบบ

 • การบันทึกรายละเอียดโครงการ

 • การนำเข้าข้อมูล

 • การเพิ่ม การลบ การแก้ไข รายการงานก่อสร้าง

 • การบันทึกค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 • การบันทึกราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่าขนส่ง

 • การสร้างสูตร การลบสูตร การแก้ไขสูตร ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

 • การแก้ไขข้อมูลวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

 • การบันทึกรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ

 • การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ

 • การสรุปผลการคำนวณราคากลางและการออกรายงาน

 • การอนุมัติราคากลางและการทบทวนรากากลาง

 • งานก่อสร้างอาคาร

 • งานก่อสร้างทาง

 • สะพานและท่อเหลี่ยม

 • งานก่อสร้างชลประทาน


ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. สมัครอบรมออนไลน์ ที่ Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

3. แจ้งข้อมูลการสมัคร

 • ชื่อ -​ นามสกุล, ตำแหน่ง, หน่วยงาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรราชการ

 • รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายด้วยมือถือ

 • ที่อยู่ที่ติดต่อได้/ที่อยู่ที่ให้ออกใบเสร็จ (หน่วยงาน อปท. ไม่สามารถเบิกกับต้นสังกัดได้)

 • เบอร์โทร

 • E-mail (gmail เพื่อใช้ google classroom)

 • Line IDค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 850 บาท (รวม VAT แล้ว)


ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ใน

เลขที่บัญชี 368-0-33073-1

ชื่อบัญชี บริษัทโยธาไทยเทรนนิ่ง จำกัด

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

Line@ : @yotathai (มี@นำหน้า)

http://line.me/ti/p/@yotathaiรายชื่อผู้สมัคร